Від партнерів


Останні публікації

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Веселі математичні старти

0

Розробка позакласного заходу з математики "Веселі математичні старти" для учнів 5-6 класів допоможе цікаво та неординарно провести тиждень математики у школі. Дана розробка дає змогу повторити та узагальнити вивчений матеріал у незвичній формі. Крім того, завдання поєднані із руховими вправами, що дає змогу дітям розім'ятися,потренувати м'язи, виплеснути свою енергію, показати творчі здібності та креативність; викликає інтерес до предмета, розвиває уміння концентрувати увагу,працювати злагоджено і швидко у групі чи колективі, працювати на результат, бути зібраними, дружніми. Отже, позитивно впливає на розумовий, фізичний та психологічний розвиток учнів.Веселі математичні старти
Гра для учнів 5 – 7 класів
Мета: повторити вивчений матеріал, сприяти підвищенню інтересу учнів
до математики;
розвивати пізнавальну, творчу та розумову активність учнів, пам'ять, уважність,
уміння аналізувати та логічно мислити;
ви¬ховувати активність, упевненість у власних силах; взаємоповагу, куль¬туру
поведінки; наполегливість, ініціативність, прагнення здо¬бувати знання;
сприяти гармонійному розвитку особистості учнів.
Обладнання: музичний центр, мультимедійний проектор, ноутбук, переносна
дошка, зображення сіток кросвордів, ребусів, таблиць для проведення конкурсів,
великі аркуші паперу, фломастери, спортивний інвертар.
Місце проведення гри: спортивна зала.
ХІД ЗАХОДУ
ВСТУПНА ЧАСТИНА (Звучить музика)
1-й ведучий. Відкриваємо ми свято .
Всіх запрошуєм до нас.
І веселих, і кмітливих,
І цікавих , і сміливих -
Брати участь просим вас.
Поєднаємо ми, звісно,
І красиве, і корисне.
2-й ведучий. Наук на світі є багато,
Їх навіть важко полічити,
Та нам їх треба добре знати,
Щоб всесвітом оволодіти.
До різних ми наук охочі,
Нехай ведуть нас до вершин.
Та зараз ми сказати хочем:
Наш математиці уклін.
1-й ведучий. Добрий день, шановні друзі! Сьогодні, в цариці наук – математики, свято. З цієї нагоди ми розпочинаємо наш конкурс "Веселу математичну естафету".
2-й ведучий. Ви станете свідками найцікавішої боротьби юних винахідників – математиків, учнів 5 - 7 класів.
1-й ведучий. У спортивному змаганні першими на арену виходять судді. А наш конкурс - це інтелектуальний спорт.
2-й ведучий. Ось ми і представляємо вам склад журі - раду наймудріших (назвати імена). (Звучить музика)
1-й ведучий. Увага! Для того, щоб визначити склад команд, проведемо жеребкування. (Учасники змагань підходять до помічника і витягують жетон: квадрат або трикутник) (Звучить музика)
2-й ведучий. Отже, вітаємо команду №1 «Трикутники» і команду №2 «Чотирикутники». У запропонованих естафетах команди проде¬монструють свій розум та спритність, кмітли¬вість та фантазію, уміння швидко знаходити вихід із проблемної ситуації.
1-й ведучий. За ходом гри спостерігати¬ме журі, яке оцінюватиме кожний етап змаган¬ня. Переможе команда, яка після всіх випро¬бувань набере найбільшу кількість балів.
2-й ведучий. Шановні вболівальники, ви також будете брати участь у конкурсах, під¬тримувати учасників змагання. Нагадуємо, що не можна викрикувати, підказувати з місця, некоректно поводитися протягом проведення конкурсів.
1-й ведучий. Отже, розпочинаємо наше змагання.
ОСНОВНА ЧАСТИНИ ГРИ

? ПЕРША ЕСТАФЕТА — «ВЕСЕЛИЙ КРОСВОРД»
Сітки кросвордів і завдання до них (зашифровані математичні терміни) зображено на переносних дошках або великих аркушах па¬перу так, щоб могли бачити глядачі.
2-й ведучий. Увага на екран! ПЕРША ЕСТАФЕТА — «ВЕСЕЛИЙ КРОСВОРД»
За сигналом гравці обох команд по черзі підбігають до кросвордів, виконують потрібні арифметичні дії, вписують по одному відгаданому слову і повертаються на місце. Після того як усі слова будуть роз¬гадані, естафета закінчена. За кожне відгадане слово команда отримує 1 бал,
Команда, яка першою розгадає кросворд, додатково отримає 1 бал.
Завдання для першої команди
ПРЯМИЙ - ИЙ + О + КУТ + НИК
ЧИСЛО - ЛО + ЕЛЬ + НИК
РІВНЕ - Е + ЯНА - А + НЯНЯ - НЯ
ДОБУТИ - ТИ + ТОК
МНОЖЕННЯ - ЕННЯ + НИК
ЦИФЕРБЛАТ - ЕРБЛАТ + РА

Відповідь

п р я м о к у т н и к
ч и с е л ь н и к
р і в н я н н я
д о б у т о к
м н о ж н и к

ц и ф р а

Завдання для другої команди
ТРАНС - С + СПОРТ + ИР
ЗМЕНШИТИ - ШИТИ + ШУКАТИ - КАТИ+ ВАНЕ
ВІД + СОТНЯ - НЯ + ОК
МАСКА - КА + ШТАБ
ДІЛЕННЯ - НЯ + Е
ЧИСЕЛЬНИК - ЕЛЬНИК + ЛО
Відповідь

т р а н с п о р т и р
з м е н ш у в а н е
в і д с о т о к
м а с ш т а б

д і л е н е

ч и с л о

? ДРУГА ЕСТАФЕТА —«РОЗШИФРОВКА»
На великих аркушах паперу або переносних дошках написано приклади для кожної з команд і зображено дві однакові таблиці. Крім того, на великому аркуші паперу зображено таблицю кодів.
1-й ведучий. ДРУГА ЕСТАФЕТА —«РОЗШИФРОВКА».
Ця естафета продемонструє вашу спритність та знання. За моїм сигналом гравці кожної команди, по черзі, стрибаючи на скакалці, підбі¬гають до столу, обчислюють значення виразу, знаходять у таблиці кодів букву, яка відповідає здобутому числу, і вписують її в комірку табли¬ці, номер якої відповідає номеру розв'язаного прикладу. За правильно розгадане слово ко¬манда отримує 6 балів. Додатково 1 бал отри¬має команда, яка першою впорається із зав¬данням.
Завдання для першої команди:
1) 81: 9 - 125 : 25; 2) (37 + 35):12;
3) 12? 11 - 121; 4) 95: (13 - 8);
5) 108: (45 + 63); 6) 5?7 - 18. Відповідь. Гектар.

1 2 3 4 5 6

Завдання для другої команди:

1) 15?4 - 56; 2) (29 + 39) : 4;
3) (41-17) : 24; 4) 69 : 23 + 2;
5) (31-27) - 21-16); 6) 1113 - 125. Відповідь. Градус.

А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
Е 6
Ж 7
З 8
И 9
Й 10
К 11
Л 12
М 13
Н 14
О 15
П 16
Р 17
С 18
Т 19
У 20
Ф 21
Х 22
Ц 23
Ч 24
Ш 25
Щ 26
Є 27
Ї 28
Ь 29
І 30
Ю 31
Я 32

Конкурс для вболівальників «Прочитай слова»
На переносній (або мультимедійній) дошці зображено таблиці:
2-й ведучий .А зараз наші учасники перепочинуть. Ми проведемо конкурс для вболівальників «Прочитай слова». У таблицях наведено мате-матичні терміни. Вони записані в будь-якому напрямку: по горизонталі, по вертикалі, але не по діагоналі. Прочитайте ці терміни і поясніть їх значення.
Я Н Н Е
М Н О Ж
Е Р Е Т
П И М Р
І В К О
Д Р І З

Відповідь: множення, відрізок, периметр
? Третя естафета - «Художник»
1-й ведучий. Третя естафета - «Художник».
Ця естафета розкриє вашу творчість та вміння. Потрібно на вели¬кому аркуші паперу зобразити фігуру кота за допомогою геометричних фігур. За кращий малюнок команда отримає 3 бали. Додатково 1 бал отримає та, яка першою упо¬рається із завданням. Учасники виконують завдання по одному, передаючи естафету наступному учаснику. (Біг з м’ячем).
2-й ведучий. Наші учасники трохи відпочинуть, заспокояться. Тому, шановні учасники, вашій увазі «Весела хвилинка».
? ЧЕТВЕРТА ЕСТАФЕТА – «ЧАРІВНІ РЕБУСИ»
Ребуси зображено на великих аркушах паперу або показано на мультимедійній дошці.
1-й ведучий. ЧЕТВЕРТА ЕСТАФЕТА – «ЧАРІВНІ РЕБУСИ». У цій естафеті за моїм сиг¬налом стартують одразу двоє гравців (Вправа «Руки-ноги»). Вони під¬бігають до столу і разом розгадують один ребус. За кожний правильно розгаданий ребус команда отримує 2 бали. Додатково 1 бал отримає команда, яка першою впорається із завданням.

Завдання для команди трикутників:

КАМАТИТЕМА АМУС ЛЕБАГАР

Завдання для команди чотирикутників:

ЯПАРМ ТПЬСІНЕ РУКТИТНКИ

Відповідь команди трикутників:

МАТЕМАТИКА СУМА АЛГЕБРА

Відповідь команди чотирикутників:

ПРЯМА СТЕПІНЬ ТРИКУТНИК

2-й ведучий. А зараз наші учасники перепочинуть, наберуться сил, а ми проведемо конкурс для вболівальників «Відгадай загадку».

1. Скільки кольорів має веселка? (7)
2. Скільки бажань виконує золота рибка? (3)
3. Скільки разів треба відміряти, щоб один раз відрізати? (7)
4. Скільки кілограм важить пуд? (16)
5. Скільки важить стародавня монета «гривня»? ( 400г)
6. Одиниця вимірювання швидкості на суші? ( м/с, км/год)
7. Яка одиниця вимірювання швидкості на морі? (вузол)
8. Скільки місяців у році містять рівно 30 днів? ( 4 )
9. Скільки двоцифрових чисел у яких перша цифра 1? ( 10 )
10. Що легше: пуд вати, чи пуд заліза? (однаково)
11. Назвіть шостий день тижня? ( субота)
12.Як прочитати число, у запису якого одиниця з 6 нулями? (мільйон)
13. Назвіть шосту ноту. ( сі )
14.Які істоти можуть будувати шестикутники? ( бджоли )
15.Скільки дільників має число 6? ( 4 )
16.Назвіть восьмий місяць року. ( серпень )
? П’ЯТА ЕСТАФЕТА — «ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ»
На великих аркушах паперу (або на мультимедійній дошці) зо¬бражено таблиці, у лівих стовпцях яких записані математичні терміни, а в правих — їх означення.
1-й ведучий. П’ЯТА ЕСТАФЕТА — «ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ»
За моїм сигналом гравці підбігають до столу і сполучають стрілками комірки з математичними термінами з комірка¬ми, в яких записані означення цих термінів. За кожну правильно встановлену відповідність ко-манда отримує 1 бал. Додатково 1 бал отримає команда, яка першою впорається із завданням. (Біг у мішках)
Завдання для першої команди, 5 клас

1 Сума А Прилад, за допомогою якого вимірюють кути
2 Лінійка
Б Частина прямої, обме¬жена двома точками
3 Квадрат
В Результат ділення
4 Відрізок
Г Прилад, за допомогою якого будують відрізок
5 Транспортир
Д Результат додавання
6 Частка
Е Прямокутник, у якого всі сторони рівні

Відповідь

1 2 3 4 5 6
Д Г Е Б А В
Завдання для другої команди, 6 клас

1 Периметр А Результат віднімання
2 Різниця
Б Сота частина величини
3 Циркуль
В Результат множення
4 Добуток
Г Сума довжин усіх сторін многокутника

5 Відсоток
Д Одиниця вимірювання кутів
6
Градус

Е
Прилад, за допомогою якого будують коло
1 2 3 3 4 5 6
Г А | Е Е В 1 Д Б Д

? ШОСТА ЕСТАФЕТА — «Побудуй число»
2-й ведучий. ШОСТА ЕСТАФЕТА — «Побудуй число»
Від кожної команди запро¬шуємо по чотири учасники.
На одяг кожного прикріплюють цифри від 0 до 3. Потрібно вишикуватися в одну лінію так, щоб утворилися за¬дані числа:
1) 2310; 2) 1023; 3) 2130; 4) 3102; 5) 3012; 6) 2013.
? СЬОМА ЕСТАФЕТА — «УВАЖНІСТЬ»
На дошці прикріплено кольорові (наприклад, зелені, рожеві та жовті) аркуші паперу, які всі разом утворюють таблицю. На кожному з арку¬шів написано по одній літері. Крім того, на одній або на різних пере¬носних дошках потрібно відвести місце, куди гравці зможуть заново прикріпляти ці аркуші.
1-й ведучий. СЬОМА ЕСТАФЕТА — «УВАЖНІСТЬ»
У О А Ч Р К
Н Т Г М И К
Т З И П О К
Б У Е Т Ф И
Р Ц Д И Л Ж
Й Н С Т І О
На аркушах зеленого і рожевого кольорів написано літери, з яких потрібно утворити математичні терміни. Команда «Трикутники» утворює слово з літер, написаних на рожевих аркушах, а команда «Чотирикутники» — з літер, написаних на зелених аркушах. Підказка: потрібно використати всі букви, у команди «Трикутники» слово починається з букви «ч», а у команди «Чотирикутники» слово починається з букви «г».
2-й ведучий. Після цього за сигналом гравці кожної з команд ланцюжком навприсядки рухаються до таблиці і виконують завдання протягам 3 хвилин. За правильно виконане завдання команди отримують по 5 балів. Додатково 1 бал отримає команда, яка першою правильно впорається із завданням.(Відповідь. Гострокутний. Чотирикутник.)

1-й ведучий. А зараз, поки наші учасники працюють, ми проведемо конкурс для вболівальників.
2-й ведучий. Скільки трикутників зображено на даному малюнку? (13)
1-й ведучий. Порахуйте, скільки кутів зображено на малюнку. (10)

2-й ведучий. Отже, правильна відповідь команди «Трикутники» ? чотирикутник. А команди «Чотирикутники» ? гострокутний.
ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ГРИ
1-й ведучий Ось і завершилися наші змагання. Поки журі підрахує кількість балів та оголосить результат зустрічі, вболівальники, учні 5-7-го класів прочитають присутнім гуморески.
1-й ведучий: Дві команди добре грали,
Хоч без досвіду гравці.
Відповіді показали,
Що обидві — молодці!
Надаємо слово журі.
Журі оголошує результати гри, кількість балів, зароблених кожною командою.
Нагородження переможців.

Автор: 

Ситник Валентина Миколаївна, учитель математики, Конотопська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

Отримати сертифікат

Користувацький вхід