Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Математика "Перспективне планування"

0

Перспективний план роботи
з математики в середній групі
№п/п Форма роботи Мета

Вересень
1
Тема: «Наша група»
Мета: продовжувати формувати уявлення про поняття «один», «багато»;вправляти в умінні узгоджувати числівник «один» з іменниками; вчити порівнювати предмети за кількістю; розвивати у дітей навички спілкування, групової взаємодії; виховувати прагнення поводитися стримано.

2
Тема: «Про друзів»

Мета: ознайомити з цифрою 1; закріплювати вміння лічити й обчислювати в межах п’яти ; уточнити уявлення про геометричні фігури, закріплювати вміння називати їх; удосконалювати вміння орієнтуватися в просторі; розвивати логічне мислення

3
Тема: « Зайчик на гостинах у дітей»
Мета: Перевірити вміння дітей лічити й відраховувати предмети у межах п’яти ; уточнити уявлення про геометричні фігури, закріпити вміння розрізняти їх і використовувати, розв’язуючи логічні вправи; з’ясувати вміння орієнтуватися у часі та просторі; розвивати логічне мислення; виховувати увагу та спостережливість.

4
Тема: Подорож з гномиками «Ох» і «Ах»
Мета: Формувати уявлення дітей про число і цифру; познайомити з цифрою 2; закріплювати вміння розрізняти предмети за величиною; користуватися висловлюваннями високий, низький, великий, малий; викликати зацікавленість у розв’язанні задач шляхом зорового та розумового аналізу фігур по горизонталі; розвивати кмітливість, зосередженість.

Жовтень
1 Тема: Подорож до осіннього парку. Мета: Формувати уявлення дітей про числа і цифри 1 та 2; формувати уявлення про поняття один, багато; вчити порівнювати предмети за довжиною, шириною способом накладання; закріплювати вміння розрізняти предмети за величиною; користуватися висловами високий, низький, великий, маленький; вчити конструювати предмети за розміром іграшки використовуючи довгі та короткі пластини; виховувати організованість та бажання до пізнання нового.

2 Тема: «Допоможемо звірятам» Мета: формувати поняття про число і цифру 2, вдосконалювати вміння порівнювати предмети за довжиною, розрізняти предмети за величиною; розвивати вміння орієнтуватися у просторі; виховувати організованість і бажання джо пізнання нового.

3 Тема: «Кицькин дім» усі зан стр257
Мета:Познайомити дітей з цифрою 3;закріпити вміння рахувати, порівнювати множини; закріпити поняття : вузький. широкий, багато, один; розвивати мислення, вміння за описом впізнавати геометричні фігури, називати їх; використовуючи ігровий сюжет, закріпити правила пожежної безпеки , а саме: сірниками гратися не можна, сірники - не іграшки, вогонь приводить до біди; виховувати бажання допомагати ; закріпити уміння будувати доріжки з цеглинок( вузьку – широку, довгу – коротку)

4 Тема:Орієнтування у просторі. Трикутник. Мета: формувати вміння знаходити різні за кількістю елементів предмети; учити використовувати слова однаково,стільки ж, порівну;учити утворювати наступне число шляхом додавання одиниці; закріпити цифру 3; учити орієнтуватися в просторі, знаходити трикутник серед інших геометричних фігур; розвивати вміння знаходити трикутник в навколишніх предметах; продовжувати порівнювати предмети за кількістю; співвідносити число з цифрою.

Листопад

1
Тема. «В гостях у білочки.»

Мета: ознайомити дітей з числом і цифрою 4 шляхом утворення числа додаванням одиниці до попереднього; вчити порівнювати множини, визначати кількісне відношення (більше, менше, порівну), вправляти в орієнтуванні у просторі.

2
Тема. «Котик і півник.»

Мета: перевірити засвоєння дітьми просторових уявлень: справа, зліва, посередині; закріпити геометричні фігури; продовжувати вчити співвідносити число з цифрою; формувати уявлення про утворення числа 4; вчити з геометричних фігур викладати казкових героїв; виховувати інтерес до занять з математики.

3
Тема. «Частини доби. Пряма і зворотна лічба.»

Мета: вчити дітей називати числа у межах чотирьох у зворотному порядку; закріплювати вміння співвідносити цифру з числом у межах 4 , повторити геометричні фігури; закріпити частини доби; закріплювати навички утворювання нового числа додаючи один.

4
Тема. «В гостях у зайчика».
Мета: закріпити цифру 4, вчити порівнювати множини, визначати кількісне відношення; ознайомити з цифрою 5; вправляти в орієнтуванні у просторі; вчити визначати поняття «товстий», «тонкий»; закріпити знання геометричних фігур; розвивати логічне мислення.

Грудень
1
Тема: «В гостях у Бабусі - Загадусі»

Мета:закріплювати графічний образ чисел - цифри від 1 до 5, знання геометричних фігур; розширювати уявлення про якості і властивості м'яча; удосконалювати навички прямої та зворотної лічби; спонукати дітей включатися у спільну діяльність з дорослим. Продовжувати вчити будувати будинок з рахівних палочек . Виховувати вміння узгоджувати свої дії з діями товаришів.

2
Тема: «День народження ведмедика»

Мета: продовжувати знайомити дітей з утворенням числа 5; вправляти в лічбі в межах п’яти; закріпити знання про геометричні фігури: круг, квадрат, овал; розвивати мислення , увагу, пам'ять; вчити конструювати ведмедика з геометричних фігур; виховувати дружелюбність.

3
Тема: «Політ у космос»

Мета: учити дітей знаходити геометричні фігури та просторові геометричні тіла, складати з геометричних фігур предмети; продовжувати вчити рахувати в межах 5 кількісною та порядковою лічбою, розуміти та вживати слова далеко, близько; продовжувати формувати уявлення про періоди доби: ранок, день, вечір,ніч; розвивати кмітливість, увагу, уяву; виховувати готовність прийти на допомогу.

4
Тема: «У зимовому лісі»
Мета: продовжувати знайомити з утворенням числа 5 та цифрою 5;вправляти у вмінні користуватися цифрами; закріпити вміння рахувати; вчити порівнювати предмети за «довжиною», «товщиною»; розвивати вміння порівнювати різні групи предметів; виховувати спостережливість. Конструювання доріжки зі стрічок.

Січень

1
Тема: «Весела зима»
Мета: продовжувати вчити дітей зіставляти дві групи предметів, формувати уявлення про рівність і нерівність , учити зрівнювати нерівні групи предметів; вправляти у визначенні напрямку руху( вгорі – внизу); продовжувати вчити рахувати порядковою лічбою; вчити знаходити відмінності; розвивати спостережливість, увагу, мислення; виховувати бажання вивчати математику.

2
Тема:«Ялинкові іграшки. »
Мета: Уточнити знання про числа і цифри в межах п’яти; ознайомити з утворенням числа п’ять; тренувати розрізняти та називати геометричні фігури; вправляти в умінні орієнтуватися у просторі, використовуючи прийменники над, під, вище, нижче, поряд, за, поміж; вправляти в умінні класифікувати предмети за формою, кольором, величиною.

3
Тема:«Просторові відношення. Сніжинка. »
Мета: Учити визначати напрямки (вперед-назад, угору-вниз, праворуч-ліворуч); закріплювати вміння впізнавати частини доби (ранок, день, вечір, ніч); закріплювати знання про геометричні фігури; продовжувати формувати розуміння понять «більше», «менше», «порівну» на запитання «скільки?». Вчити конструювати сніжинку з лічильних паличок, розвивати моторику рук.

4
Тема: «У світі іграшок »

Мета: Систематизувати знання про числа і цифри в межах п’яти, формувати навички утворювання наступного цисла додаючи одиницю; закріпити знання про геометричні фігури; вправляти в умінні орієнтуватися у просторі; виховувати уважність, самостійність .

Лютий

1
Тема:Лисичка-сестричка.
Мета: Вчити дітей рахувати предмети, розміщенні лінійно, по колу, хаотично, у межах п’яти; удосконалювати вміння співвідносити цифру з числом у межах 5; ознайомити з поняттям «глибокий», «мілкий», вправляти в орієнтуванні в просторі, розвивати логічне мислення, уяву, пам'ять,виховувати бажання займатися математикою.

2
Тема:«Білочки- чарівниці в гостях у дітей. »
Мета: Закріпити навички лічби у межах п’яти; з’ясувати, що підсумок не залежить від відстані розміщування предметів; вправляти у порівнянні двох груп множин, розвивати вміння визначати напрямок у часі; розвивати логічне мислення, кмітливість, зорову пам'ять; виховувати бажання займатися математикою.

3
Тема: Порівняння предметів за кольором і формою.
Мета: Удосконалювати навички просторової орієнтації; уточнити уявлення дітей про напрямку руху; сприяти засвоєнню понять (праворуч, ліворуч, зліва направо, справа наліво); вправляти в порівнянні предметів за кольором і формою; закріплювати знання про цифри як символи, що позначають кількість предметів.

4
Тема: У країні професій.
Мета: Закріплювати навички рахувати предмети і вдосконалювати вміння співвідносити цифру з числом у межах 5; формувати вміння утворювати нове число додаючи один; закріплювати поняття глибокий, мілкий; розвивати логічне мислення, увагу, викликати бажання займатися математикою.

Березень

1 Тема: «Порівняння множин. Прямокутник.»
Мета: Ознайомити дітей з прийомами порівняння множин у спосіб накладання однієї множини на елементи іншої; продовжити вчити розуміти поняття: «скільки», «порівну», «більше, менше на один»; закріплювати знання про геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник, прямокутник); виховувати організованість.

2
Тема: «Нерозлучні друзі.»
Мета: Продовжувати вчити дітей порядковій лічбі, називати числа в межах п’яти у прямому та зворотному порядку; закріплювати вміння співвідносити цифру з числом у межах 5; ознайомити з геометричною фігурою – ромбом; повторити назви геометричних фігур (чотирикутників); закріплювати знання про частини доби; розвивати мислення, увагу, пам'ять. Виховувати інтерес до занять.

3
Тема: «Порівняння предметів завтовшки. Циліндр.»
Мета: Ознайомити дітей з циліндром; навчати обстежувати його форму; учити порівнювати предмети завтовшки; навчити орієнтуватися в просторі; формувати вміння визначати місце перебування заданого предмета; сприяти засвоєнню понять «між», «посередині», «усередині», «поза»; розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу.

4
Тема: «Зворотна лічба. Кількісна лічба в межах 5»

Мета: Вправляти дітей у називанні чисел у прямому та зворотному порядку; вправляти в кількісній та порядковій лічбі в межах 5; продовжувати вчити орієнтуватися у просторі; формувати вміння визначати місце перебування заданого предмета; розвивати логічне мислення. Вчити конструювати з геометричних фігур квіти; розвивати дрібну моторику, увагу.

Квітень

1 Тема. «Подорож казками з пір’їнкою.»

Мета. Продовжувати вчити прямої та зворотної лічби; закріпити знання про пори року; формувати вміння називати, рахувати геометричні фігури і розповідати про них; вправлятись в умінні орієнтуватись на площині; розвивати логічне мислення, творчу уяву, фантазію; виховувати посидючість, бажання прийти на допомогу іншому.

2
Тема. «Подорож Капітошки.»

Мета. Закріпити знання дітей про цифри в межах 5; вміти співвідносити цифру з числом і навпаки; вміти розрізняти і називати геометричні фігури; розвивати логічне мислення; визначати рівень практичних навичок дітей орієнтуватися в часі, просторі(знати частини доби, усвідомлювати поняття вчора, сьогодні, завтра)

3
Тема. «Порівняння за кількістю: стільки ж, більше, менше. Лічба предметів. Орієнтування у просторі.»

Мета. Продовжувати вчити дітей рахувати предмети в межах 5, добирати відповідну цифру 4; закріплювати вміння порівнювати предмети за кольором, формою, величиною; закріплювати поняття «більше», «менше», «стільки ж»; розвивати вміння порівнювати множини предметів, орієнтуватися у просторі; виховувати цікавість до занять з математики.
4
Тема «Безпечні іграшки.»
Мета. Закріплювати вміння лічити кількісно та порядковою лічбою;формувати навички визначення місця кожного числа; закріпити вміння встановлювати часові відношення; знання про об’ємні геометричні фігури; розвивати довільну пам’ять; викликати інтерес до занять.

Травень

1
Тема: «Весняний ліс»
Мета: ознайомити з циліндром; перевірити засвоєння дітьми знання назв геометричних фігур; перевірити засвоєння кількісної, порядкової, зворотної лічби; продовжувати вчити орієнтуватися у просторі, порівнювати множини.
Вчити викладати з геометричних фігур та паличок весняний ліс. Розвивати логічне мислення.

2
Тема: «Казкова галявина.»
Мета: розширити знання про геометричні фігури; закріпити лічбу в межах 5; закріплювати вміння співвідносити цифри з кількістю предметів; розвивати вміння орієнтування у просторі.

3
Тема: «Звірята на гостинах у дітей»
Мета: продовжувати вправляти дітей у визначенні напрямку руху відносно себе: праворуг – ліворуч; у засвоєнні поняття «праворуч», «ліворуч», «посередині»;вправляти в кількісній та порядковій лічбі; формувати вміння зіставляти предмети за шириною; розвивати увагу, мислення, пам'ять, спостережливість, зв’язне мовлення; виховувати інтерес до заняття з математики

4
Тема: «Геометричні фігури »
Мета: Вправляти дітей у кількісній та порядковій лічбі; закріплювати вміння орієнтуватися у просторі;; закріплювати знання про геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник, прямокутник), узагальнювати групи предметів.

Автор: 

ДНЗ №33 "Казка", вихователі

Отримати сертифікат

Користувацький вхід