Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Стаття "Навчання читанню і розумінню тексту на початковому етапі навчання англійської мови"

0

Навчання читанню і розумінню тексту на початковому етапі навчання англійської мови

Людмила Бєдная,
Брянківська ЗОШ I-III ступенів №20,
Луганська обл.

Розвиток уміння самостійно читати та розуміти літературу на іноземній мові є однією з найважливіших складових навчання іноземним мовам у школі.
Комунікативна задача учня полягає в отриманні з тексту нової інформації. Для розуміння тексту можуть існувати такі орієнтири лінгвістичного характеру:

? відомий графічний образ слова чи речення;
? відомі значення слів та елементів речення;
? структура речення;
? пунктуація;
? стилістичні прийоми (епітети, порівняння).

Також допомагають зрозуміти текст загальний контекст, ілюстрації, заголовок, наявність зносок. Діяльність з читання супроводжується виконанням учнем різноманітних розумових операцій, залученням його життєвого досвіду, використанням образних уявлень. Розумінню тексту допомагають спеціальні тренувальні вправи.
Навчання читанню може складатися з виконання таких вправ:

а) Серед декількох слів або фраз знайдіть дане та підкресліть його. Приклад та група слів, в якій він розташований, написані на дошці або на картках:
good pupils many pupils
six books
good books
good pupils
many books

б) Порівняйте пари подібних речень і знайдіть між ними відмінності:
a little bad wolf little bad wolves
Kate has two red balls Kate has two blue balls

в) Серед декількох слів або речень знайдіть приклад. Учитель вимовляє на рідній мові речення чи словосполучення, котре треба виділити серед написаних на дошці чи на карточці:
Ми любимо грати в We do not like to play football.
футбол. We often play hockey.
We like to play hockey.
We like to play football.
Зміст речення можна також передати інакше. Наприклад, учитель пропонує знайти речення, в якому говориться, що ми любимо грати в футбол.

г) Порівняйте речення чи словосполучення, вимовлені вчителем, з написаними на дошці, знайдіть розходження між ними:
The girls go to school in the morning. The girls go to school in the evening.

д) Прочитайте написане речення або слово і знайдіть серед даних малюнків той, який відповідає змісту прочитаного. Наприклад:
We see a lot of apples under the tree.
Kate is taking the book out of the bag. і т.д.

е) Прочитайте про себе речення та дайте відповіді на питання вчителя. Наприклад:
Ann helps Kate to do the lessons. Which girl studies better?
Nick has ten apples and Pete has five. Who has more apples?

ж) Прочитайте питання та декілька варіантів відповідей до нього і виберіть той , що підходить за змістом. Наприклад:
Where do you play volley-ball? We play volley-ball in the field.
We play volley-ball in the swimming-pool.
We play volley-ball in the gym.

Для того,щоб розвивати в учнів достатньо швидкий темп читання, треба обмежувати їх у часі під час виконання вправ з читання. З цією метою можна застосовувати флеш карти. На флеш картці можна написати слова, словосполучення, речення та групи речень. Учитель показує класу флеш картку й швидко прибирає її. Учні повинні дуже швидко (in a flash) прочитати про себе те, що написано. Звичайно час демонстрації картки залежить від об'єму написаного на них матеріалу. Прочитавши написане на картці, учні повинні в той чи інший спосіб показати, що вони зрозуміли прочитане: відповісти на питання вчителя, виконати ту чи іншу дію, показати відповідний малюнок чи предмет і т.д.
Можливість дати учням більш менш зв'язний текст вперше з'являється, коли словник учнів становить не менше 100-120 слів.
Для того, щоб вирішити головну мету в читанні — навчити учнів пізнавати й розуміти типові словосполучення та слова, якими вони оволоділи в мовленні, необхідно забезпечити їхню більшу повторюваність та максимальну кількість ситуацій, де вони використовуються.
На початковому етапі настільки складний сам процес читання та пізнавання знайомого, що всі інші складності повинні бути зняті. Це значить, що тематика й коло питань, що порушені в тексті, повинні бути відомими та близькими для учнів; новими можуть бути тільки їх комбінації. Сюжети текстів для читання не повинні повторювати сюжети усного мовлення, інакше не цікаво буде читати. Дуже важливо, щоб з перших кроків учні зрозуміли , що читання - це не просто вправа для засвоєння мови, читання — це завжди діяльність, спрямована на отримання нової інформації.
В текстах, які пропонує вчитель на початковому етапі навчання читанню, не повинно бути ні фразеології, ні ідіоматики, ні будь-яких стилістичних прикрас . Простота сюжету не означає його інфантильність. Починати треба з фабульних текстів, які можна переказати самою елементарною мовою. Для цього досить 5-6 смислових дієслів та невеликого запасу іменників та займенників.
Більше можливостей для збагачення змісту, на мою думку, відкриває широке використання прямої мови в тексті. Це дає можливість залишатися в рамках теперішнього часу та елементарних граматичних структур. Введення в текст прямої мови дозволяє, крім того, використовувати під час читання той же матеріал, що фігурував в усному мовленні учнів.
Інколи учень починає роботу з того, що спочатку прочитує текст, не намагаючись зрозуміти його, вся його увага сконцентрована на процесі артикуляції. Тільки під час читання вдруге він починає занурюватися в зміст тексту. Щоб уникнути цього і з самого початку спрямувати увагу на зміст тексту, важливо починати роботу над текстом з постановки 1-2 питань до нього. Важливо, щоб ці питання стосувалися фактів, викладених в середині або в кінці тексту, що дає змогу довше утримувати увагу читаючого.
Зрозуміло, що навчання читанню дозволяє поєднувати в одній вправі дві мети — контроль розуміння прочитаного та розвиток навичок усного мовлення( мається на увазі короткий переказ прочитаного та відповіді на питання англійською мовою). Питання бажано починати зі слів what,where,when та інших.
Розуміння зв'язного тексту знаходиться в тісній залежності від розвитку образного
мислення учня. Тому дуже важливо з самого початку привчати дітей пов'язувати зміст тексту з певним зоровим образом. Цій меті служить робота з малюнками. У цьому зв'язку можливі завдання такого плану:

а) прочитати те місце з тексту, яке відображене на малюнку;
б) відібрати серед декількох малюнків ті, що стосуються прочитаного тексту;
в) знайти на малюнку те, що зображено не так, як описано в тексті;
г) розкласти малюнки до тексту в такій послідовності, щоб вони відповідали діям в тексті;
д)прочитати текст і розмалювати малюнки так, як сказано в тексті.

Отже, уміння сприймати текст не виникає саме по собі, його треба спеціально розвивати, і, як показує досвід, це потребує наполегливої праці як з боку вчителя, так і з боку учня.

Автор: 

Бєдная Людмила Володимирівна, учитель англійської мови, ЗОШ №20 м.Брянки Луганської області.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід