Від партнерів

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Організація навчально - виховної роботи групи продовженого дня 1-х класів

0

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОЇ РОБОТИ ГРУПИ
ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ 1- Х КЛАСІВ
Нормативне забезпечення роботи групи продовженого дня
? Конституція України;
? Загальна декларація прав людини;
? Декларація прав дитини;
? Конвенція про права дитини;
Мета групи продовженого дня:
- створення умов для повноцінного розвитку особистості молодшого школяра: розвиток емоцій, творчих здібностей, мовних навичок, естетичного відношення до навколишнього світу, пізнавальних здібностей;
- формування ставлення молодших школярів до світу, природи, людини, праці і самого себе.
Основні завдання ГПД:
Забезпечити безпечне і комфортне перебування учнів у школі в позаурочний час;
Організація якісної самопідготовки задля забезпечення інтелектуального розвитку молодшого школяра;
Виховання та фізичний розвиток дітей, засобами здоров’язберігаючих технологій;
Розвиток інтересів, здібностей та обдарувань дітей молодшого шкільного віку;
Організація дозвілля першокласників.
Умови для організації групи продовженого дня:
Необхідна матеріально - технічна база;
Умови для організації відпочинку;
Можливості для організації харчування учнів у ГПД;
Необхідна кількість заяв від батьків або осіб, що їх заміняють;
Наказ директора навчального закладу.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СУБ’ЄКТІВ РОБОТИ ГПД
Вихователь ГПД Адміністрація навчального закладу Учитель (класовод)
Керівники міських гуртків Керівники шкільних гуртків Батьки
Документація вихователя групи продовженого дня
Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу;
Посадова інструкція вихователя ГПД;
Інструкція з охорони праці для вихователя ГПД;
Режим групи продовженого дня, затверджений керівником загальноосвітнього навчального закладу;
Календарно – тематичний план роботи на семестр;.
Щоденний план роботи вихователя;
Список учнів групи продовженого дня;
Заяви батьків на зарахування дітей до ГПД;
Зошит наступності роботи вчителя – вихователя;
Журнал групи продовженого дня.
Вимоги до кабінету групи продовженого дня
Куточок ГПД;
Режим дня (затверджений директором);
Ігровий куточок;
Ігротека;
Куточок здоров’я;
Графік провітрювання;
Розробки занять, сценарії свят, ранків, виховних годин;
Куточок “ Для вас, батьки ”.

Обов`язки вихователя групи продовженого дня
? Обов'язки вихователя можуть бути розділені на дві групи:
щоденні та епізодичні.
? До щоденних обов'язків відноситься: організація та робота в групі продовженого дня.
? До епізодичних обов'язків відноситься: складання річного календарно - тематичного плану, підготовка розкладу загально – розвиваючих занять, підготовка робочих планів, розробок заходів.
Планування
? Важливою умовою ефективності діяльності вихователя групи продовженого дня є планування.
? У вихователя групи продовженого дня повинні бути два плани роботи: календарно - тематичний та щоденний.
Календарно - тематичний план
? Погоджений з планом роботи навчального закладу.
? За тематичними тижнями.
? Складається на рік.
Вимоги до календарно – тематичного плану роботи вихователя ГПД
? Аналіз роботи ГПД за минулий рік.
? Коротка характеристика групи (окремих учнів): за складом, за успішністю, за рівнем вихованості, за рівнем розвитку.
? Завдання на семестр (провідне виховне завдання на даному відрізку часу).
? Основні види діяльності. Назва періоду. Робота з родиною.
? Індивідуальна робота з учнями (спадкоємність роботи вихователя і вчителя – щоденник взаємозв'язку).
? Робота з батьками.

Щоденний план вихователя ГПД
? Складається згідно календарно - тематичного планування.
? Дотримання режиму дня.
? Врахування індивідуальних особливостей вихованців
? Взаємозв’язок з класоводами.
Правила складання розкладу занять
? Щодня вихователь групи продовженого дня готується до проведення двох видів занять: на повітрі й у приміщенні;
? заняття шкільних гуртків, секцій плануються на той час, коли проводяться позакласні загальнорозвиваючі заняття в групі;
? Розклад загальнорозвиваючих позакласних занять групи затверджується керівником навчального закладу;
? розклад повинен бути стабільним. Внесення змін у розклад вимагає перегляду розкладу занять з групою.
Щоденні обов'язки вихователя ГПД Під час прийому учнів вихователь повинен:
? Перевірити відвідування учнів за журналом ГПД.
? Отримати інформацію від учителів щодо самопочуття, поведінки, успішності дітей.
? За необхідності внести корективи до плану роботи на день.
Під час організації харчування:
? Організувати чергування в їдальні.
? Перевірити чистоту рук та рушників.
? Провести етичну бесіду з учнями.
? Стежити за поведінкою дітей в їдальні.
? Оформити розрахунок за харчування в їдальні.
? Простежити за організованим відходом школярів з їдальні.

Під час організації відпочинку на повітрі:
? Організувати прибирання і провітрювання приміщення для занять.
? Простежити за одяганням дітей.
? Повідомити учням план відпочинку.
? Дати завдання дітям і розподілити обов'язки.
? Вести спостереження за самопочуттям дітей.
? Проводити індивідуальні та групові бесіди.
? Підвести підсумок відпочинку.
? Простежити за порядком під час повернення дітей до школи.
Обов'язки вихователя під час проведення занять у приміщенні:
? Організувати попередню підготовку заходу.
? Повідомити план роботи.
? Стежити за участю дітей у проведенні заходу, мотивувати, направляти їхню активність.
? Підвести підсумок заняття.
По завершенню роботи ГПД вихователю необхідно:
? Призначити чергових на наступний день.
? Організувати прибирання класу.
? Привести до порядку ігровий куточок.
? Провести бесіду з батьками.
? Підвести підсумок роботи.

Автор: 

Лапшова Марія Сергіївна, вихователь групи продовженого дня, Комунальний заклад
"Навчально - виховний комплекс №2 середня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад м. Покров Дніпропетровської області"

Отримати сертифікат

Користувацький вхід