Від партнерів


Останні публікації

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Вивчаємо англійську за допомогою казки

0

Вивчаємо англійську за до-помогою казки
Розвиток комунікативної компетенції учнів
за допомогою казки
Поєднанням новітніх методичних прийомів викладання іноземної мови із психо-логічно обґрунтованими прийомами спілкування педагога з учнями створюються передумови для забезпечення формування їх комунікативної компетенції.
Дитинство і казки - речі абсолютно спорідненні.
Ознайомлюючись із казкою, дитина охоче занурюється в світ її героїв, жваво пе-реймається сюжетними колізіями твору. Казка задовольняє потребу дітей у небу-денності, пробуджує фантазію, емоційно зацікавлює. Крім того, казки завжди ма-ють мажорний настрій, добро завжди перемагає зло, у дітей формується позитивне ставлення до мови носія казки.
З лінгвістичного погляду, казки є джерелом різноманітного мовного матеріалу, який є зручним для навчання іноземної мови.
Фабула казки завжди динамічна. їй притаманна швидка зміна подій, вчинків пер-сонажів. У казках легко виділити основне і другорядне. Між епізодами казок іс-нують чіткі логіко-смислові зв'язки. Усе це значно полегшує їх сприйняття учня-ми.
Етапи роботи над казкою
Для успішної роботи над казкою я використовую методику подвійного входження. Суть її полягає в тому, що на одному із занять я подаю казку як розповідь, а на наступних заняттях опрацьовую епізоди казки, зосереджуючись на потрібному для вивчення мовного матеріалу.
Перша презентація
Спочатку відбувається підготовчий етап роботи над казкою.
a) Знайомство з головними героями казки та активізація необхідного
лексичного матеріалу.
Do you like tales?
Which tales do you like?
Who reads or tells you tales?
The title of the story is «Snow White»
Do you know who is Snow White?
Sit around me and listen to the story...
b) Розповідь казки у спрощеному варіанті, вживаючи лексичний і
граматичний матеріал, відомий учням.
Наприклад, «Once upon a time there lived a beautiful queen. She sat by the open win-dow one day and looked out over the snow. She was sewing and cut her finger

and a drop of blood fell on the white snow. «When I have a daughter, I wish for her to have lips as red as blood, skin as white as snow, and hair as black as a raven...»»
c) Обговорення з учнями казки. Діти поділяються на групи і отримують завдання. Наприклад, «Describe the queen, king, Snow White, dwarfs...», «Talk about the main heroes using the words: brave, funny, kind-hearted, selfish, sad, beautiful...».
Друга презентація
На наступному занятті повертаємося до роботи над казкою.
a) Учні отримують ролі у казці та інші завдання.
b) Учитель відпрацьовує фонетичний та лексичний матеріал з кожним
учнем окремо.
c) Опрацьовування епізодів казки.
d) Обговорення костюмів, музики, оформлення...
e) Постановка цілої казки.
Вважаю, що постановка казок та п'єс є одним з успішних інноваційних
технологій навчання англійської мови. Зазвичай я обираю казку, яка підходить для тієї або іншої групи учнів.
Працюючи з монологами, учні відпрацьовують вимову, інтонацію, швидкість мови.
Вони вчаться грати і це надихає їх.
Підготовка вимагає багато енергії, часу та наполегливості. Вчитель стає дійсним другом, помічником, натхненником.
Протягом останніх 5 років на сцені ліцею та Дому культури були поставлені наступні казки англійською мовою:
«The wolf and seven kids»
«The king and the apple»
«The little red riding hood»
«The sleeping beauty»
«Snow White»
Час підготовки та постановки - це самий цікавий час для вивчення іноземної мови, вико-ристання її на практиці, прилучення батьків до шкільного життя і їх можливість відчувати гордість за своїх дітей.

Автор: 
Задорожня Є.В.
вчитель англійської мови

ліцею природничо-наукового навчання

Отримати сертифікат

Користувацький вхід