Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Календарне планування з алгебри, поглиблене вивчення

0

Алгебра, 8 клас, поглиблений рівень
І семестр
4,5 год. на тиждень у І семестрі – 72 год., у ІІ семестрі – 85 год., усього – 157 год.
І. Повторення і систематизація навчального матеріалу з курсу 7 класу (10 годин)
№ ур. Дата Тема уроку Примітки
1 Перетворення цілого виразу в многочлен. Формули скороченого множення
2 Перетворення цілого виразу в многочлен. Формули скороченого множення. Розв’язування вправ
3 Розкладання многочленів на множники
4 Розкладання многочленів на множники. Розв’язування вправ
5 Розв’язування лінійних рівнянь
6 Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними
7 Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними. Самостійна робота
8 Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ
9 Контрольна робота № 1 теми „Повторення і систематизація навчального матеріалу з курсу 7 класу”
10 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності Тематична
ІІ.Множини й операції над ними (10 годин)
№ ур. Дата Тема уроку Примітки
11 Множина. Елемент множини. Порожня множина
12 Множина. Елемент множини. Порожня множина. Розв’язування вправ
13 Підмножина. Переріз, об‘єднання і різниця множин. Круги Ейлера
14 Підмножина. Переріз, об‘єднання і різниця множин. Круги Ейлера. Розв’язування вправ
15 Множини й операції над ними
16 Числові множини. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин
17 Рівнопотужні множини. Нескінченні множини. Самостійна робота
18 Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ
19 Контрольна робота № 2 з теми „Множини й операції над ними”
20 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності Тематична
ІIІ.Основи теорії подільності (17 годин)
№ ур. Дата Тема уроку Примітки
21 Подільність цілих чисел. Основні властивості подільності
22 Подільність цілих чисел
23 Подільність цілих чисел. Розв’язування вправ
24 Подільність цілих чисел. Розв’язування задач підвищеної складності
25 Подільність цілих чисел. Самостійна робота
26 Ділення з остачею. Конгруенції за модулем
27 Ділення з остачею. Конгруенції за модулем
28 Ділення з остачею. Конгруенції за модулем. Розв’язування вправ
29 Найбільший спільний дільник (НСД) і найменше спільне кратне (НСК). Взаємно прості числа. Алгоритм Евкліда
30 Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне
31 Ознаки подільності на 3, 9, 11, 2n, 5n, n?N
32 Ознаки подільності на 3, 9, 11, 2n, 5n, n?N. Розв’язування вправ
33 Прості й складені числа. Основна теорема арифметики
34 Прості й складені числа. Основна теорема арифметики. Самостійна робота
35 Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ
36 Контрольна робота № 3 з теми „Основи теорії подільності”
37 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності Тематична
ІV.Раціональні вирази (35 годин)
№ ур. Дата Тема уроку Примітки
Раціональні вирази (19 годин)
38 Формули розкладання на множники різниці і суми

39 Дробові вирази. Раціональні вирази. Множина допустимих значень змінних. Тотожність
40 Дробові вирази
41 Основна властивість дробу
42 Основна властивість дробу. Розв’язування вправ
43 Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками
44 Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками
45 Додавання і віднімання раціональних дробів. Розв’язування вправ
46 Додавання і віднімання раціональних дробів. Самостійна робота
47 Множення і ділення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня
48 Множення і ділення раціональних дробів
49 Застосування властивостей множення і ділення до раціональних дробів
50 Множення і ділення раціональних дробів. Розв’язування вправ
51 Тотожні перетворення раціональних виразів
52 Тотожні перетворення раціональних виразів. Розв’язування вправ
53 Самостійна робота. Тотожні перетворення раціональних виразів
54 Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ
55 Контрольна робота № 4 з теми „Тотожні перетворення раціональних виразів”
56 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності Тематична
Розв’язування раціональних рівнянь (16 год)
57 Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння. Рівняння – наслідок даного
58 Розв‘язування раціональних рівнянь
59 Розв‘язування задач, у яких раціональне рівняння є математичною моделлю реальної ситуації.
60 Розв‘язування раціональних рівнянь з параметрами
61 Розв‘язування раціональних рівнянь з параметрами
62 Степінь з цілим показником і його властивості. Стандартний вигляд числа
63 Степінь з цілим показником і його властивості
64 Степінь з цілим показником і його властивості. Самостійна робота
65 Функція , її властивості і графік

66 Функція , її властивості і графік. Розв’язування вправ

67 Графічний метод розв‘язування рівнянь
68 Графічний метод розв‘язування рівнянь. Повторення. Тотожні перетворення раціональних виразів
69 Перевірочна контрольна робота за завданнями адміністрації школи за І семестр
70 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ
71 Повторення. Розв’язування задач
72 Розв’язування вправ підвищеного рівня складності Тематична

Алгебра, 8 клас
(4,5 год на тиждень, І семестр – 72 год, ІІ семестр – 85 год, всього – 157 год)
№ уроку Дата Теми уроку Примітки
ІІ семестр
Тема 5. НЕРІВНОСТІ (18 год)
73 Числові нерівності та їх властивості
74 Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значення виразу
75 Розв’язування задач і вправ
76 Числові проміжки. Об'єднання та переріз числових проміжків.
77 Нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності. Нерівність — наслідок даної
78 Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною.
79 Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною.
80 Системи і сукупності лінійних нерівностей з однією змінною
81 Системи і сукупності лінійних нерівностей з однією змінною
82 Розв’язування задач і вправ
83 Розв'язування лінійних нерівностей з параметром.
84 Розв'язування лінійних нерівностей з параметром.
85 Розв'язування рівнянь і нерівностей з модулем
86 Розв'язування рівнянь і нерівностей з модулем
87 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота
88 Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ
89 Контрольна робота № 6 з теми «Нерівності»
90 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності
Тема 6. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА (18 год)
91 Функція y = x2 та її графік
92 Функція y = x2 та її графік. Розв’язування вправ
93 Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь
94 Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Розв’язування вправ
95 Розв’язування задач і вправ
96 Ірраціональні числа. Множина дійсних чисел. Взаємно однозначна відповідність між множиною точок прямої та множиною дійсних чисел
97 Розв’язування задач і вправ
98 Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня
99 Добуток і частка квадратних коренів
100 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота
101 Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені
102 Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені. Розв’язування вправ
103 Розв’язування задач і вправ
104 Функція , її властивості і графік

105 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота
106 Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ
107 Контрольна робота № 7 з теми «Квадратні корені. Дійсні числа»
108 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності
Тема 7. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ (30 год)
109 Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння
110 Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв'язування
111 Формула коренів квадратного рівняння
112 Формула коренів квадратного рівняння. Розв’язування задач і вправ
113 Теорема Вієта. Теорема, обернена до теореми Вієта
114 Теорема Вієта. Теорема, обернена до теореми Вієта
115 Розв'язування квадратних рівнянь з параметрами
116 Розв'язування квадратних рівнянь з параметрами
117 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота
118 Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ
119 Контрольна робота № 8 з теми «Квадратні рівняння»
120 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності
121 Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
122 Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
123 Розв'язування раціональних рівнянь, які зводяться до квадратних
124 Розв'язування раціональних рівнянь, які зводяться до квадратних
125 Розв’язування задач і вправ
126 Метод заміни змінної при розв'язуванні раціональних рівнянь
127 Метод заміни змінної при розв'язуванні раціональних рівнянь. Розв’язування вправ
128 Метод заміни змінної при розв'язуванні раціональних рівнянь. Розв’язування вправ
129 Розв’язування задач і вправ
130 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота
131 Розв'язування текстових задач за допомогою квадратних рівнянь і рівнянь, які зводяться до квадратних
132 Розв'язування текстових задач за допомогою квадратних рівнянь і рівнянь, які зводяться до квадратних
133 Розв'язування текстових задач за допомогою квадратних рівнянь і рівнянь, які зводяться до квадратних
134 Розв'язування текстових задач за допомогою квадратних рівнянь і рівнянь, які зводяться до квадратних
135 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота
136 Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ
137 Контрольна робота № 9 з теми «Раціональні рівняння, які зводяться до квадратних. Розв'язування текстових задач»
138 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності
Тема 8. ОСНОВИ ТЕОРІЇ МНОГОЧЛЕНІВ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ. ПОВТОРЕННЯ (19 год)
139 Ділення многочленів
140 Корені многочлена і теорема Безу
141 Корені многочлена і теорема Безу. Розв’язування вправ
142 Схема Горнера
143 Розв’язування задач і вправ
144 Цілі раціональні рівняння
145 Розв’язування задач і вправ
146 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота
147 Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ
148 Поторення. Функції , y = x2 їх властивості і графік

149 Системи і сукупності лінійних нерівностей з однією змінною
150 Розв'язування лінійних нерівностей з параметром.
151 Розв'язування рівнянь і нерівностей з модулем
152 Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені
153 Підсумкова контрольна робота за рік
154 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності
155 Розв'язування квадратних рівнянь з параметрами
156 Розв'язування текстових задач за допомогою квадратних рівнянь і рівнянь, які зводяться до квадратних
157 Розв’язування вправ підвищеного рівня складності

Автор: 

Приходько Надія Іванівна, учитель математики Охтирської загальноосвітньої школи №1 Охтирської міської рада Сумської області

Отримати сертифікат

Користувацький вхід