Від партнерів


Останні публікації

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Відкрите заняття з теми: «Культурна програма. Культурно-освітні заходи. У кіно. В театрі».

0

Метою навчання іноземних мов у всіх типах навчальних закладів є іншомовна комунікативна компетенція, яка виступає засобом міжкультурної взаємодії, адже мова – це елемент культури і вона функціонує тільки в певній культурі. Звісно, щоб оволодіти мовою як засобом міжкультурного спілкування, студенти повинні бути не лише обізнаними з особливостями цієї культури, тобто мати країнознавчі знання, але й володіти способами їх включення в діалог культур. Йдеться про необхідність взаємопов’язаного формування соціокультурної і комунікативної компетенції, що співвідносяться між собою як окреме і загальне.
Формування іншомовної соціокультурної компетенції обов’язково передбачає готовність до представлення своєї країни: її історії, державного устрою, наукових і культурних досягнень, вкладу у світову культуру, традицій, стилю життя тощо. Студенти повинні вміти пояснювати факти й особливості рідної культури зарубіжному партнеру, з тим щоб створити у нього уявлення про цінності нашого суспільства і що зробить можливим рівноправний діалог культур.
Заняття передбачає виконання декількох етапів роботи: це і перевірка знання теми «На концерті» та самостійної роботи студентів; презентація нового матеріалу включає роботу з лексикою, текстами-опорами «Кіно», «Театр». Наступний етап – розвиток навичок монологічного мовлення щодо вивчаємої теми: доповіді студентів “The Cinema”, “About Cinema and Theatre”, діалоги “At the Theatre”, робота зі стіннівками “Cinema”, “Theatre”, обговорення вражень, відповіді на питання.
Цікава запропонована вікторина «Чи ти знаєш..?»: викладач пропонує питання з історії театру та кіно, питання про життя та творчість видатних діячів мистецтва XVIII-XX століть.
Заняття допомагає студентам опанувати емоційно-ціннісний досвід спілкування, збагачує їх духовний світ, сприяє інтенсивній роботі творчої уяви, здатність до якої лежить в основі сприйняття мистецтва.
Матеріали заняття можуть бути використані в навчальному, виховному процесах, в позааудиторній роботі.
Рекомендується для використання викладачів та студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

Автор: 

Сич Світлана Василівна, викладач англійської мови Одеського коледжу транспортних технологій

Отримати сертифікат

Користувацький вхід