Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Застосування інтерактивних технологій навчання на уроках біології для розвитку особистості учня з метою активізації його навчально-пізнавальної діяльності і самореалізації у суспільстві

0

Викладання біології пов'язане з використанням великого обсягу різноманітної інформації, що робить застосування комп'ютерної техніки особливо ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко опрацювати цю інформацію і представити її у вигляді таблиць, схем, діаграм. Важливою рисою сучасного уроку біології є активна діяльність учнів.
Це насамперед їх активність у навчанні, яка формується в процесі пізнавальної діяльності, свідомі і цілеспрямовані зусилля. Активізація пізнавальної діяльності повинна бути направлена не тільки на активне мислення, а й на підвищення ефективності уроку. Обираючи різні форми і методи навчання найбільш раціональні для певного уроку, слід виходити з основного як забезпечити активність учнів і високу якість знань у навчальному процесі.

Автор: 

Шляхова Вікторія Володимирівна, заступник директора з НВР, вчитель біології Новоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Запорізького району Запорізької області

Джерело: 

1. Бех І.Д. Особистісно зорієнтованевиховання : науково-методичний пособник / І.Д. Бех. – К. : ІЗИН, 1998.
2. Бычков А. Метод проектов в современной школе. – М., 2000
3. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. – М., 1997
4. Взаємонавчання учнів. Метод Рівіна. Упор. І Рожнятовська. К., В.. «Шкільний світ». 2006
5. ГалицькийО.Навчаємо і виховуємо /Проектна діяльність у школі/О.Галицький. – К. : Шк. світ, 2007.
6. Енциклопедіяпедагогічних технологій та інновацій / Автор - укладач
Н.П. Наволокова. – Х. : Вид.група "Основа", 2009.. – (Серія "Золота педагогічнаскарбничка").
7. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. посіб./Авт.- укл. Пометун О., Пироженко Л.- К.: А.П.Н.,2002

Отримати сертифікат

Користувацький вхід