Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ШКОЛЯРІВ ДО ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ

1

Використання інформаційних технологій для створення дистанційної підтримки підготовки до олімпіади з інформатики відкриває нові можливості для більш результативної роботи та підіищує інтерес учнів до високих технологій, так і до предмету вивчення.

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ШКОЛЯРІВ ДО ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ
Дистанційне навчання - взаємодія вчителя і учнів між собою на відстані, що відображає всі властиві навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання) і реалізоване специфічними засобами Інтернет-технологій або іншими засобами, що передбачають інтерактивність. [1]
Під дистанційною моделлю або технологією дистанційного навчання будемо розуміти сукупність змісту, форм і методів навчання, засобів моніторингу і діагностики, забезпечують проведення навчального процесу на відстані на основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій. У зв'язку з цим можна говорити про такі технології як:
• кейс-технологія - технологія, заснована на використанні наборів (кейсів) текстових, аудіовізуальних та мультимедійних навчально-методичних матеріалів та їх розсилці для самостійного вивчення учнями з організацією регулярних консультацій вчителя-тьютора (tutors);
• мережева технологія - вид дистанційної технології навчання, що використовує мережі телекомунікацій для забезпечення учнів навчально-методичним матеріалом та організації інтерактивної взаємодії між викладачем і учнями.[2]
Форми організації дистанційних занять при підготовці учнів до предметних олімпіад

Чат-заняття - навчальні заняття, здійснювані з використанням чат-технологій. Синхронний доступ до чату забезпечує миттєвий обмін повідомленнями і іпсользуется в режимі «мозкового штурму» при обговорення чи вирішення нетривіальних завдань.
Веб-заняття - дистанційні уроки, семінари, практічсекіе заняття проводяться з використанням режимі відеоконференції у позашкільний час.
Телеконференції - списки розсилки з використанням електронної пошти, спільна робота над спільними документами, розміщення матеріалів в групах або спільнотах соціальних мереж.
Дистанційне навчання - проста і вільна система навчання. Учень, виконуючи практичні завдання, набуває стійкі автоматизовані навички. Теоретичні знання засвоюються з меншими зусиллями, органічно вплітаючись у тренувальні вправи. Спілкування в групі в звичному для нинішніх підлітків віртуальному просторі дає більшу свободу для самовираження і знімає страх перед помилками.
Дистанційна модель навчання є досить ефективною для
навчання та розвитку обдарованих учнів, які характеризуються
високим рівнем мотивації до навчання, пізнавальної активності та
інтелектуальних здібностей.
Практичний досвід підготовки до олімпіади з інформатики в Стахановській гімназії № 7 Луганської області

В гімназії створена дистанційна модель підготовки до олімпіади з програмування, яка включає в себе 3 основних модуля:
• відбір змісту і методів навчання;
• організація форм та технологій дистанційного навчання;
• моніторинг і діагностика процесу навчання.
В першу чергу формується група школярів, які займаються підготовкою до олімпіади.
Зміст курсу підготовки обумовлено вимогами олімпіади, чітко структуроване за темами, рівнями складності, в кожній темі позначені початкові вимоги, базові знання та перелік необхідних умінь і навичок. Електронний варіант курсу представлений як в локальній версії, так і через он-лайновий доступ.
Теоретична частина курсу підкріплена мультимедійним компонентом: презентаціями, відеороликами, аудіо уроками.
Лекційні заняття та семінари проводяться в режимі відео-конференцій або вебінарів з використанням зворотного зв'язку через миттєвий обмін повідомленнями.
Дистанційна підготовка до олімпіади з інформатики дозволяє створити єдине середовище, яка з одного боку, дає можливість працювати індивідуально з кожним учнем, а з іншого – доповнює ту саму творчу атмосферу, завдяки якій процес навчання стає і більш продуктивним, і більш успішним.

Автор: 

Булигіна Людмила Вікторівна, учитель інформатики Стахановської гімназії №7 Луганської області

Отримати сертифікат

Користувацький вхід