Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Контрольна робота з української мови № 1 з мовної теми "Лінгвістична риторика" (профільний рівень)

3

1. Риторика - це
а) наука про культуру спілкування та мовлення;
б) наука про правильну артикуляцію звуків мовлення;
в) наука про правильне застосування міміки та жестикуляції;
г) наука і мистецтво переконувати співрозмовників.

2. Видатним оратором Давнього Риму був:
а) Сократ;
б) Демосфен;
в) Платон;
г) Цицерон.

3. Найвідомішу проповідь «Слово про закон і благодать» написав:
а) Прокопович;
б) Ілларіон;
в) Сковорода;
г) Туровський.

4. Якого сучасного риторичного ідеалу не існує:
а) тоталітарного;
б) софістичного;
в) американського;
г) східнослов’янського.

5. Виділіть термін, який не означає підготовчий етап публічного виступу:
а) інвенція;
б) елоквенція;
в) диспозиція;
г) елокуція.

6. Мистецтво ведення суперечки називається:
а) елоквенцією;
б) еристикою;
в) лінгвістикою;
г) елокуцією.

7. Встановіть відповідність між термінами та поясненнями:
1)патос-
2)логос-
3)топос-
4)етос-

а) умови проголошення промови, які суспільство створює ритору.
б) певні факти життя і думки, які можуть зробити висловлення оратора цілком переконливим, незважаючи на його матеріальну незугарність чи незрозумілість.
в) намір, задум творця промови, який має на меті розвинути перед адресатом певну цікаву для слухача тему.
г) словесні засоби, які використовує ритор в аргументації висунутих пропозицій.
д) методика запам’ятовування структури і змісту виступу.

8. Встановіть відповідність між термінами та поясненнями:
1)диспозиція-
2)елокуція-
3)інвенція-
4)меморія-

а) безпосередній зміст викладу матеріалу, виступ перед аудиторією.
б) методика запам’ятовування структури і змісту виступу.
в) мистецтво розміщення матеріалу й оформлення структури промови.
г) незвичайний за синтаксисом зворот мови,
який застосовується для підсилення виразності виступу, впливу на почуття слухачів.
д) формування гіпотез майбутнього виступу.

9. Встановіть відповідність між термінами та поясненнями:
1)демонстрація-
2)аргумент-
3)теза-
4)аксіома-

а) думка чи положення, яке треба довести.
б) форма логічного зв’язку між доведенням і положенням.
в) доцільний добір та ефективне використання системи мовних засобів з певною метою, у конкретних умовах спілкування.
г) твердження, заперечення якого заперечує основи логічного мислення.
д) думка чи положення, істинність яких вже доведена чи перевірена.

Автор: 

Новикова Галина Леонідівна, учитель української мови та літератури, Артемівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12

У зд. 5 а) інТенція (не інвенція). Чи не так?

Писала про інвенцію (винайдення задуму, ідеї, мети)

Зрозуміло. Працюю в 11 профільному класі, підручник С.О.Караман, О.В. Караман та ін. "Укр. мова для 11 кл. Академічний і профільний рівні". Вивчаючи тему "Риторика", спиралась на програму й підручник. Поняття "інвенції" не зустрічала. Тому й виникло моє питання. Дякую за відповідь.

"митрополит Іларіон " пишуть з однією "л" (у цьому ж підручнику на с. 333 (параграф 50 "Ораторське мистецтво в Україні" та в інших джерелах бачу одну "Л").
Галино, хочу сказати, що хоч і працюю за профільним підручником, який вказала раніше, у ньому нічого немає про "патос,логос, топос, етос" (виручає "Практичний довідник учителя"О.О. Тєлєжкіної),відсутня й інша інформація (про інвенцію, демонстрацію тощо). Незрозуміло, чим укладачі підручника керувалися, якими програмами? За яким підручником працюєте Ви? І ще: чи немає у Вас текстів для аудіювання зразків ораторського мистецтва з питаннями до них? Буду вдячна за відповідь.

Здрастуйте, Т.А. На жаль, ми теж зараз не можемо працювати за підручником для 11 класу, бо там зовсім немає багатьох тем. Я взагалі не розумію, як можна було з'єднати разом профільний та академічний рівні. Для підготовки до уроку шукаю матеріал в інтернеті та користуюсь посібниками:
Микитюк М.В.Факультативний курс з української мови. Риторика – Х.:Вид.група «Основа», 2007.-192 с.
Тєлєжкіна О. О. Українська мова. 11 клас (профільний рівень) / О.О.Тєлєжкіна.— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 344 с.
Основи ораторського мистецтва: Практикум/ Укладач О.І. Когут.-Тернопіль: Астон, 2005.-296 с.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід